Lý do Quảng Ninh là điểm đến đầu tư của giới bất động sản

27/06/2019

Năm 2014, Quảng Ninh hợp tác với các tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới như: McKinsey, BCG (Mỹ), Nikken Sekkei, Nippon Koie (Nhật Bản)… xây dựng 7 chuỗi quy hoạch chiến lược. Sau 5 năm, lúc này Quảng […]