Dragon Hill City Hạ Long – Chủ đầu tư Công ty cổ phần tổ chức Nhà Quốc Gia N.H.O

21/12/2017

Dragon Hill City được đầu tư bởi N.H.O JSC thương hiệu bất động sản hàng đầu tại Việt Nam Dưới sự đầu tư của chủ đầu tư uy tín, chất lượng là Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc […]